مرور اصطلاحنامه جنگ‌ جهاني‌ اول‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

متحدين‌

متفقين‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21

قحطی بزرگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدقلی مجد ؛ مترجم : محمد کریمی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , قحطی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خاطرات لیتن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلهم لیتن؛ مترجم: پرویز صدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تبريز , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , خاطرات‌ , سرگذشت‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جنگ جهانی اول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلی باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , ادبيات‌ تاريخي‌ , کتاب‌هاي مصور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلی باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , کتاب‌هاي مصور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جهان در میان دو جنگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلی باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ جهان‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , جنگ‌ جهاني‌ دوم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قحطی بزرگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدقلی مجد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دن آرام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ش‍ول‍وخ‍ف‌؛ ترجمه: احمد شاملو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انقلاب‌ اکتبر , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ روسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

World War I [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

William R. Keylor

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , جنگ‌ جهاني‌ , خدمت‌ نظام‌ وظيفه‌ , نيرو هاي‌ بسيجي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

World War I [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

William R. Keylor

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , تاريخ‌ سياسي‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , جنگ‌ جهاني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Russian Revolutions of 1917 [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Paul Le Blanc

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اکتبر , تاريخ‌ سياسي‌ , جنگ‌ جهاني‌ اول‌ , روسيه , افراط‌گرايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 21