مرور اصطلاحنامه عمليات‌ جنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي خامنه اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , شهدا , عمليات‌ جنگي‌ , رزمندگان , نيرو هاي‌ بسيج‌ , جنگ تحميلي , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحرك در جبهه ها و جلوگيري از آرامش دشمن

سلسله عمليات قدس

[منبع الکترونیکی] : تحرك در جبهه ها و جلوگيري از آرامش دشمن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عمليات ها , دفاع مقدس , عمليات قدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ورود به خاك عراق براي تنبيه متجاوز

عمليات رمضان

[منبع الکترونیکی] : ورود به خاك عراق براي تنبيه متجاوز

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عمليات رمضان , عمليات ها , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شكست محاصره آبادان، آزادي شرق كارون (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

عمليات ثامن الائمه

[منبع الکترونیکی] : شكست محاصره آبادان، آزادي شرق كارون (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آبادان , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عمليات ها , عمليات ثامن الائمه , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پيشروي در شرق بصره (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

عمليات كربلاي 5

[منبع الکترونیکی] : پيشروي در شرق بصره (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بصره , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عمليات كربلاي 5 , عمليات ها , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آزادي بستان (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

عمليات طريق القدس

[منبع الکترونیکی] : آزادي بستان (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بستان , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عمليات طريق القدس , عمليات ها , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آزادي مهران، شكست استراتژي دفاع متحرك عراق

عمليات كربلاي 1

[منبع الکترونیکی] : آزادي مهران، شكست استراتژي دفاع متحرك عراق

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مهران , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عمليات ها , عمليات كربلاي 1 , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آزادي خرمشهر (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها، واكنش ها)

عمليات بيت المقدس

[منبع الکترونیکی] : آزادي خرمشهر (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها، واكنش ها)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , حماسه سوم خرداد , عمليات بيت‌المقدس , عمليات ها , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تصرف جزاير مجنون (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

عمليات خيبر

[منبع الکترونیکی] : تصرف جزاير مجنون (طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب ها)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عملیات خیبر , جزيره مجنون , عمليات ها , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آزادسازي غرب كرخه

عمليات فتح المبين

[منبع الکترونیکی] : آزادسازي غرب كرخه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ , عمليات‌ جنگي‌ , عمليات فتح المبین , عمليات ها , دفاع مقدس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31