مرور اصطلاحنامه کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور سیدسجادی، هاله هلالی اصفهانی، لورنزو کستانتینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناختي , جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌ , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , پوشش‌ , شهر سوخته , پارچه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر پورفرج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Geographic Exploration [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Keren Su

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , يافته‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , مهاجرت‌ , اکتشافات‌ علمي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , غار ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تاريخي‌ , ايران‌ باستان‌ + , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , تخت جمشيد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذرمیدخت اسفندیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهريز , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , غربالبيز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فاضلي نشلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناختي , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عليرضا هژبري نوبري؛ نويسنده همکار: مهسا ويسي, حميد خطيب شهيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , هخامنشيان‌ , روابط فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معبد سکايي تاکسيلا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا مهرآفرين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يونان , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , معبد ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيد رسول موسوي حاجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كازرون , هند , تاريخ‌ باستان‌ , ساسانيان‌ , کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13