مرور اصطلاحنامه کتيبه‌ شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کوروش شهرکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , کتيبه ها , تخت جمشيد

خطوط و کتیبه های اسلامی 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا ابوئی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتيبه‌ شناسي‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , خط کوفي‌ , خط , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود جعفری دهقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , کتيبه ها , كتيبه سرخ كتل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا ستوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , فرهنگ‌ خاور دور , چين , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر محمودآبادي، صادق آيينه وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قداست انسان ها , ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , ساسانيان‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , مکتب‌ مشروعيت‌ قدرت‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كتيبه هاي هخامنشي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تورج دريايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , هخامنشيان‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

nn TR در کتیبه شاپور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گئورگی تسترلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتيبه‌ شناسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مجموعه كتيبه هاي ايراني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر ستوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ باستان‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , کتابشناسي‌ ها , بناهاي‌ تاريخي‌ , ايران , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بازنگري بر كتيبه اشكاني سرپل ذهاب, گودرز گيو يا گودرز اردوان

ادبيات کتيبه اي

[منبع الکترونیکی] : بازنگري بر كتيبه اشكاني سرپل ذهاب, گودرز گيو يا گودرز اردوان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس نصرالله زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرپل ذهاب , اشکانيان‌ , کتيبه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ , ادبيات‌ پارتي‌ , ادبيات‌ تاريخي‌ , کتيبه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شيما جعفري دهقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتيبه‌ شناسي‌ , هخامنشيان‌ , خط ميخي‌ , سبک‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.