مرور اصطلاحنامه انزواي‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , انزواي‌ اجتماعي‌ , روابط بين‌ الملل‌ , سياست‌ خارجي‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انحرافات اجتماعي , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , انزواي‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , فرزندان‌ , کارکنان‌ دولت‌ , طرح‌ هاي‌ پژوهشي‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌[1] , آسيب پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم شاهسون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انزواي‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , زنان‌ خانه‌ دار , مسئوليت‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: منوچهر محسني؛ نویسنده همکار: بهزاد دوران, محمد هادي سهرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , انزواي‌ اجتماعي‌ , کاربران‌ , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مسعود چلبی؛ نويسنده همکار: مهدی امیر کافی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , كرمان , انزواي‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: مسعود غفاري, حسن احدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انزواي‌ اجتماعي‌ , روان‌ شناسي‌ , آموزش , درگاه هاي اينترنتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مه سيما پورشهرياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , انزواي‌ اجتماعي‌ , دختران‌ , دانش‌ آموزان‌ , افسردگي‌ , روان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.