مرور اصطلاحنامه اوضاع‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تحولات‌ اجتماعي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 133
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن رنجبر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امام شناسي , سيره ائمه اطهار ( ع ) , فضايل ائمه ( ع ) , تاريخ‌ تشيع‌ , قيام‌ عاشورا , اوضاع‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , اوضاع سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل شفيعي سروستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اوضاع‌ اجتماعي‌ , جوانان‌ , فرهنگ‌ , اوضاع سياسي , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايليا زريق؛ مترجم: عبدالكريم جادري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسطين اشغالي , فلسطيني‌ ها , اوضاع‌ اجتماعي‌ , صهيونيسم‌ , يهوديان‌ , اسرائيل , رژيم صهيونيستي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله نوذري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ اجتماعي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , مشروطيت‌ , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , اوضاع‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي، بانوان شهرستان فيروزكوه

بررسي پيامدهاي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي، بانوان شهرستان فيروزكوه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي و مسعود موحدي، مجيد معتمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , اوضاع‌ اجتماعي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , اوضاع‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاريخچه برنامه ريزي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: ساناز ابوالفضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوضاع‌ اجتماعي‌ , برنامه‌ريزي‌ , تاريخچه , برنامه ريزي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عباس ميرزا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهیه کننده: مهرداد طوسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , قاجاريه‌ , اوضاع‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , مبارزات‌ سياسي‌ , زندگي سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دكتر مصدق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: الناز نظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوضاع‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , قرارداد ها , مبارزات‌ سياسي‌ , زندگي سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بابك خرم دين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهیه و تنظیم: امير طيرانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوضاع‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , مبارزات‌ سياسي‌ , زندگي سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سلسله قاجار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهیه کننده: مرتضی اسماعیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , تاريخ‌ ايران‌ , قاجاريه‌ , اوضاع‌ اجتماعي‌ , زنان‌ , کاخ حرمسرا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 133