مرور اصطلاحنامه بلوچ‌ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

بلوچستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ن. همداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سيستان وبلوچستان , ايران‌شناسي‌ , آداب‌ورسوم‌ , اقوام‌ و عشاير , بلوچ‌ها , اقوام ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سهيلا شهشهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان شناسي , ايران‌شناسي‌ , اقوام‌ و عشاير , بلوچ‌ها , موسيقي شناسي قومي , تركمن‌ها , اقوام ايراني , منبع شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موتك، شعر حزن انگيز بلوچ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیر محمد ملازهی پسکوه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حزن , بلوچ‌ها , ادبيات‌ بلوچي‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي طالقاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلوچ‌ها , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ بلوچي‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروانه عزيزي، رزا آذركمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , بلوچ‌ها , امنيت‌ ملي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اميدي، فاطمه رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلوچ‌ها , ترک‌ها , عرب‌ ها , قوم‌ گرايي , کرد ها , پژوهش‌هاي‌ سياسي‌ , سياست‌ , دانشجويان‌ , فرهنگ‌ , جهاني شدن , اقوام ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: زهرا پيشگاهي فرد؛ نویسنده همکار: مريم اميدي آوج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلوچ‌ها , عرب‌ ها , کرد ها , امنيت‌ , مرزها , تركمن‌ها , اقوام ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد عبدالهي؛ نويسنده همکار: محمد عثمان حسين ‌بر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , بلوچ‌ها , دانشجويان‌ , هويت‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا حافظ نيا؛ نویسنده همکار: مراد كاوياني راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , بلوچ‌ها , هويت‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ناصر فكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلوچ‌ها , عرب‌ ها , کرد ها , زبان‌ , آموزش‌ عالي‌ , روابط فرهنگي‌[1] , توسعه‌ فرهنگي‌ , اقوام ايراني , توسعه دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.