مرور اصطلاحنامه بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بيمه‌ از کارافتادگي‌

(فراداده‌ها)

بيمه‌ بازنشستگي‌

(فراداده‌ها)

بيمه‌ بيکاري‌

(فراداده‌ها)

بيمه‌ حوادث‌

(فراداده‌ها)

بيمه‌ خدمات‌ درماني‌

(فراداده‌ها)

بيمه‌ عمر

(فراداده‌ها)

بيمه‌ ملي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعي از نويسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

بيمه گذار , بيکاران‌ , بيمه‌ بيکاري‌ , بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , گزارش‌ ها , بيمه‌ها , وجه بيمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گزارشي بزرگ، تحقيقي و خواندني از مشكلات مختلف بيمه شدگان

مشكلات كمرشكن براي بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي!

[منبع الکترونیکی] : گزارشي بزرگ، تحقيقي و خواندني از مشكلات مختلف بيمه شدگان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد رمضاني، سعيد پويش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

بيمه گذار , بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , بيمه‌ها , تامين‌ اجتماعي‌ , هزينه‌ ها , بازنشستگي‌ , بيمه‌ خدمات‌ درماني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مظفر کریمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر موفقیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , فقر , منابع‌ مالي‌ , بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی التسخیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر خالصی، محمودرضا گوهری، سودابه وطن خواه، زهرا عباس ایمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ , بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قهرمان عبدلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , تامين‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله سام آرام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , حمايت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اشکان رحيم زاده، حسين محمدي، احسان فضل الهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , سود , ماليات‌ ها , علوم‌ زيست‌ محيطي‌ , وجه بيمه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي عسگري، حميدرضا اسماعيلي گيوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ عمر , بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , بيمه‌ها , ثروت‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , کفالت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.