مرور اصطلاحنامه جامعه‌ پويا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تحولات‌ اجتماعي‌

صنعتي‌ شدن‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رضائيان، مهدي بابايی اهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير نگرش‌ , جامعه‌ پويا , تفکر , مديريت تغيير , رفتار سازماني , نظریه محدودیت ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تئوری تغییر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهین برادران رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

جامعه‌ پويا , استانداردها , سازمان‌ , مديريت‌ , مديريت تغيير , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , جامعه‌ پويا , سرمايه‌ گذاري‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عبد ناصر الساعدی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ پويا , ساختار اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انتظار پویا (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدی آصفی؛ مترجم: تقی متقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتظار فرج , انتظار فرج امام زمان (عج) , جامعه‌ پويا , انتظار منجي‌ , مهدویت و امام زمان (عج)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي سوري، رضا كيهاني حكمت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ پويا , رشد جمعيت‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , نرخ‌ رشد , وضعيت اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رشد فکری در جامعه اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌: محمدرضا ن‍وری‌ ش‍اه‍رودی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه‌ پويا , رشد دانش‌ , انگيزه‌ پيشرفت‌ , مراحل‌ رشد و تحول‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه