مرور اصطلاحنامه جامعه شناسان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11

جامعه شناسی ماکس وبر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژولین فروند؛ مترجم: عبدالحسین نیک گهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , جامعه شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

متفکران بزرگ جامعه شناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راب استونز؛ مترجم: مهرداد میردامادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه شناسي , تاريخ‌ , جامعه شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلي لهسائي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه شناسان , نام‌ نامه‌ ها , علوم‌ اجتماعي‌ , دانشمندان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

W. E. B. Du Bois [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert J. Norrell

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌‌ نگاران‌ , جامعه شناسان , سرگذشت‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عطا آيتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , ايران‌شناسي‌ , جامعه شناسان , معرفي‌ کتاب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , جامعه‌ شناسي‌ ادبيات‌ , خاطرات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دین و انسان مدرن (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: محمدباقر خرمشاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسان , نو گرايي‌[1] , انسان‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مکاتب حقوقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدرضا علوی سرشکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌‌ نگاران‌ , جامعه شناسان , مکتب‌ حقوق‌ فطري‌ , مکتب‌ حقوقي‌ تاريخي‌ , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا ثقه الاسلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسان , جامعه‌ شناسي‌ , مهندسي‌ , تعامل‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دین در بستر دیدگاه ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حسین حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسان , اديان‌ ابراهيمي‌ , اصول‌ دين‌ , دين‌ , فروع‌ دين‌ , متکلمان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تبیین و تحلیل مفهوم دین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی بهداروند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اديان توحيدي , تبيين روان شناختى دين , جامعه شناسان , دين‌ , متکلمان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 11