مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن خجسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گوش دادن موسيقي , حرمت غنا , جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , اقتصاد ارتباطات‌ , روان‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , سياست‌ گذاري‌ ارتباطات‌ , برنامه‌هاي‌ راديو , جذب مخاطب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: مهدی حاجی پور؛ مصاحبه شونده: شمس الله مریجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , رفتار فرهنگي‌ , مبلغان‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روابط شاه با جامعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , جامعه‌ , جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , طبقه‌ پايين‌ جامعه‌ , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , ارتباطات‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروزنده جعفرزاده پور، منصور ساعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برخورد نسل‌ها , جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , شبکه‌ هاي‌ تلويزيوني , مجموعه‌ هاي‌ تلويزيوني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهمينه شاوردي، شهرزاد شاوردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , جوانان‌ , کودکان‌ , بازي‌ها و سرگرمي‌ها , بازي‌هاي‌ رايانه‌اي‌ , آثار اجتماعي , پيامدهاي فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بشير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , معني‌ شناسي‌ , همانند سازي‌ , پيام‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , عناصر ارتباطي‌ , نظريه‌ هاي‌ ارتباطات‌ , ارتباطات‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: هما زنجاني زاده اعزازي؛ نویسنده همکار: علي محمد جوادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , خانواده‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , درگاه هاي اينترنتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: مسعود چلبي, منصوره اعظم آزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پايگاه‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ ارتباطات‌ , ساختار اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.