مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شناسي‌ اقتصاد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جامعه‌ شناسي‌ توسعه‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باقر ساروخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , جامعه‌ شناسي‌ اقتصاد , زنان‌ , اشتغال‌ زنان‌ , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود نادمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ اقتصاد , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , سرمايه اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پيامدهاي سياسي مصرف گرايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردين عليخواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ اقتصاد , فرهنگ‌ مصرف‌ , مصرف‌ زدگي‌ , محروميت‌ نسبي‌ (سياست‌) , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , حمايت سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: جواد افشاركهن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه نيافتگي , جامعه‌ شناسي‌ اقتصاد , جامعه‌ شناسي‌ توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ناصر فكوهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ اقتصاد , بازار , جهانگردي‌ , فرهنگ‌ بومي‌ , فرهنگ‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر سيدي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبذير , جامعه‌ شناسي‌ اقتصاد , اسراف‌ , الگوهاي‌ مصرف‌[1] , فرهنگ‌ مصرف‌ , مصرف‌ , مصرف‌ زدگي‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.