مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تولستوی؛ مترجم: عزت الله فولادوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , جامعه‌ شناسي‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ها , انقلاب‌هاي‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: دكترمنوچهر محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , انقلاب‌ اکتبر , انقلاب‌ فرانسه‌ , تاريخ‌ معاصر ايران‌ , دوره‌ پهلوي‌ , انقلاب‌ها , جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , مشارکت‌ سياسي‌ , حکومت‌ استبدادي‌ + , اسلام‌[2] , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدرضا جواهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انقلاب‌ اسلامي‌ , دوره‌ پهلوي‌ , انقلاب‌ها , جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , روحانيان‌ , روشنفکران‌ , انقلاب‌هاي‌ اجتماعي‌ , تبليغات‌ سياسي‌ , تحليل‌ سياسي‌ , نظريه‌ هاي‌ انقلاب‌ , دين‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي رضوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران , جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , انقلاب‌ها , انقلاب مخملي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راپرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عنايت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , گزارش‌ ها , نثر , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راپرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عنايت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , گزارش‌ ها , نثر , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راپرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عنايت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , گزارش‌ ها , نثر , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راپرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عنايت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , گزارش‌ ها , نثر , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راپرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عنايت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ انقلاب‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , گزارش‌ ها , نثر , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22