مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شناسي‌ هنر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
پرودون، مارکس، پیکاسو

سه پژوهش در جامعه شناسی هنر

[منبع الکترونیکی] : پرودون، مارکس، پیکاسو

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماکس رافائل؛ مترجم: اکبر معصوم بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ هنر , زيبايي‌ شناسي‌ , کمونيسم‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ هنر , سياست‌ , مکتب‌ هاي‌ هنري‌ , قرن بيستم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقی آزاد ارمكی، کمال خالق پناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ هنر , صنعت‌ سينما , نقد فيلم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بررسی شکل گيری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

تحليل گفتمان هنر خاورميانه

[منبع الکترونیکی] : بررسی شکل گيری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ابوالحسن تنهایی، محمدرضا مریدی، اعظم راودراد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ هنر , جامعه‌ شناسي‌ هنر , مکتب‌ هاي‌ هنري‌ , نقاشي‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا جمشيدي ها، وحيد طلوعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ هنر , نو گرايي‌[1] , جامعه‌ شناسي‌ هنر , ساختار گرايي‌ , نهاد هاي‌ ديني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شيوا مسعودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاجاريه‌ , جامعه‌ شناسي‌ هنر , جشن‌ ها , جامعه‌ شناسي‌ هنر , نمايش‌ کمدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم راودراد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ هنر , نقاشان‌ , جامعه‌ شناسي‌ هنر , نقد هنري‌ , هنرمندان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام پرستش، مرجان محمدي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ هنر , جامعه‌ شناسي‌ هنر , نقاشي‌ , نقد هنري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.