مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شهري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 24
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین غراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , جامعه‌ شهري‌ , ازخود‌ بيگانگي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , جمعيت‌ شهري‌ , ازخود بيگانگي‌ , بيگانگي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بحران مسكن در كلان شهر تهران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی کاظمی بیدهندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , خانه , جامعه‌ شهري‌ , کلان شهر ها , مديريت‌ بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انسان، محیط شهری و سینما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی آفاق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , سينما , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راضیه رضازاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شهري‌ , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , مسايل‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , فرهنگ‌ شهري‌ , اماکن عمومي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هلند , جامعه‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تاريخچه شهر نشيني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , فرهنگ‌ شهر نشيني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وجیهه پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , کتابشناسي‌ تحليلي‌ , مسايل‌ شهري‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طبیعة المدنیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی الوردی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شهري‌ , جامعه‌ مدني‌ , فرهنگ‌ شهر نشيني‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد امام جمعه، سمیه کریمی زاده اردکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , تحولات‌ اجتماعي‌ , جامعه‌ شناسي‌ , جامعه‌ شهري‌ , زنان‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , نقش‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ زنان‌ , نابرابري اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 24