مرور اصطلاحنامه حوزه‌ هاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تحولات‌ اجتماعي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايجاد تمدن و فرهنگ انساني , حوزه‌ هاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌ , روحانيان‌ , برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ , مديريت‌ فرهنگي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا نفیسی؛ مصحح: مرتضی رزم آرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تكامل معرفت ديني , تحول معرفت دينى به تبع تحول معارف بشرى , حوزه‌ هاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حسین نوری همدانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهبري امت , فضايل اخلاقي , فقها , اجتهاد , حوزه‌ هاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌ , حوزه‌ هاي‌ علميه‌ , روحانيان‌ , آشنایی با علمای شیعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مبانی نظری جهانی سازی (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی شیرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌ , بازتاب‌هاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌ , تحولات‌ اجتماعي‌ , حوزه‌ هاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌ , منابع‌ تحولات‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه