مرور اصطلاحنامه روابط بين‌ گروهي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 تعامل بين دستگاه هاي اجرايي در توسعه معادن

دولت

[منبع الکترونیکی] : تعامل بين دستگاه هاي اجرايي در توسعه معادن

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط بين‌ گروهي‌ , معادن‌ , کارآيي‌ گروهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی شفیعا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط بين‌ گروهي‌ , بهره وري‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , مشارکت‌ کارگران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سه سطح همكاري متقابل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوداير؛ مترجم: حميد شعاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصناف‌ , روابط بين‌ گروهي‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , مديريت‌ گروهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز اشرف سمنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , روابط بين‌ گروهي‌ , گروه‌ ها , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فقه و همزیستی با کافران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صلح با كافر حربي , روابط بين‌ گروهي‌ , همزيستي‌ مسالمت‌ آميز , فقه‌ , كافران

منابع دیجیتالی :

مطالعه