مرور اصطلاحنامه زنان‌ روستايي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 27
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , زنان‌ روستايي‌ , توليد , ارزش افزوده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كوروش روستا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شركت , زنان‌ روستايي‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , عضويت , مشاركت مردم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره منجم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , زنان‌ روستايي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , خصوصي‌ سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي آل غفور، فاطمه كاشف الغطاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , مشارکت‌ سياسي‌ , اشتغال‌ , اشتغال‌ زنان‌ , حقوق‌ زنان‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , وضعيت خانوادگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين نير

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج , جامعه‌ شناسي‌ روستايي‌ , دختران‌ , زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , حقوق‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جهاني شدن و زنان روستايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف حجازي، فرهاد لشگرآرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , عمران‌ روستايي‌ , حقوق‌ زنان‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , توسعه‌ کشاورزي‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه ميرترابي، يوسف حجازي، محمود حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرج , زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , برداشت‌ (کشاورزي‌) , توليدات‌ کشاورزي‌ , تسهيم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي توكلي، محمود موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , زنان‌ روستايي‌ , مهاجرت‌ , تشيع‌ , سهم مكاني , پايداري , سيستان , مرز نشين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيده سميه موسوي، احمدرضا عماني، محمدصادق الهياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ روستايي‌ , موانع‌ اجتماعي‌ , موانع‌ فرهنگي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسي اعظمي، هما سروش مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ روستايي‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 27