مرور اصطلاحنامه شهر گرايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر زالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان غربي , آمار جمعيت‌ , پويايي‌ جمعيت‌ , شهر گرايي‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آمار؛ نقش مهاجرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايمان پندي؛ نویسنده همکار: علي شيباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آمار جمعيت‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌ , آمار , آمار توصيفي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اصغر ضرابی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار جمعيت‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي ابراهيم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سيستان وبلوچستان , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسفنديار زبردست، لعلا جهانشاهلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هشتگرد , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جغرافياي‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فرهنگ ارشاد؛ نویسنده همکار: داوود آقايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , جامعه‌ شناسي‌ , جمعيت‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: نادر زالي, نورالدين عظيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان غربي , جمعيت‌ شناسي‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسن افراخته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , روستا نشيني‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌ , کلان شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: احمد پور احمد, محسن کلانتری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , جرم‌ شناسي‌ , شهر گرايي‌ , مهاجرت‌ , جرم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فيروز جمالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهر گرايي‌ , شهر نشيني‌ , مهاجران‌ , مهاجرت‌ , کلان شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.