مرور اصطلاحنامه طبقات‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

طبقه‌ بالاي‌ جامعه‌

(فراداده‌ها)

طبقه‌ پايين‌ جامعه‌

(فراداده‌ها)

طبقه‌ متوسط

(فراداده‌ها)

کاست‌ ها +

(فراداده‌ها)

تبعيض‌

تضاد طبقاتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 61
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدامیر شیخ نوری، شیدا صابری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , جبهه‌ ملي‌ ايران‌ , نهضت‌ ملي‌ شدن‌ نفت‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , استعمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اخترشهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , قرآن كريم , احكام اجتماعي قرآن , طبقات‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اخترشهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرآن كريم , تضاد طبقاتي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سرگئي لسكوف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طبقات‌ اجتماعي‌ , نيروي‌ انساني‌ , جامعه‌ شناسي‌ توسعه‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

السید زهیر الأعرجی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , ساختار اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , فقرا , فقر , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , تمدن‌ غرب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

السید زهیر الأعرجی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طبقات‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , امريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما زنجاني زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برابري حقوق زن و مرد , طبقات‌ اجتماعي‌ , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , جنسيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر شعار، نرگس روان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سلجوقيان‌ , آداب‌ورسوم‌ , زندگي‌ اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حکومت‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , سياست‌ , اندرزنامه‌ها , قابوس نامه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شیراز در دوره حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید صداقت کیش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , آل‌اينجو , آل‌مظفر , تاريخ‌ ايران‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا عادل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , جامعه‌ شناسي‌ باستان‌ شناسي‌ , ساختار اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 61