مرور اصطلاحنامه فقر فرهنگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موریس ابو ناضر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دين و توسعه , اسلام و توسعه فرهنگي , فقر فرهنگي‌ , نقش‌ فرهنگي‌ , نياز هاي‌ فرهنگي‌ , عوامل‌ فرهنگي‌ و تربيتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقر به خدا , فقر حقيقي , فقر مالي , فقرا , فقر فرهنگي‌ , بحران‌ فقر و گرسنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمود طباطبائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقر , فقر فرهنگي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میترا ضرابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ , فقر , فقر فرهنگي‌ , آزادي‌ , محروميت‌ عاطفي‌ , ايمان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه