مرور اصطلاحنامه قاچاق‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 41
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج گلدوزيان، اصغر عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرايم‌ اقتصادي‌ , قاچاق‌ , موسسات‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , داروهاي روان گردان , پول‌شويي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيد ابراهيم قلي زاده؛ نويسنده همکار: عباس علي پور, كاظم ذوقي باراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , انقلاب‌ اسلامي‌ , قاچاق‌ , نيروي‌ انتظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محسن كلانتري؛ نويسنده همکار: اكبر هدايتي, الهام عباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , جرم‌ شناسي‌ , قاچاق‌ , مواد مخدر , سيستم اطلاعات جغرافيايي , نيروي‌ انتظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ندا شاه نوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خشونت‌ , روسپيگري‌ , زنان‌ , قاچاق‌ , جنگ عراق و امريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسن عالي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دختران‌ , زنان‌ , قاچاق‌ , کرامت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محسن كلانتري؛ نویسنده همکار: سميه قزلباش, كاظم جباري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , بزهکاري‌ , قاچاق‌ , کانون‌ هاي‌ اصلاح‌ و تربيت‌ , مواد مخدر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: امير حسين ياوري بافقي, جمشيد صالحي صدقياني, صديقه سادات هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , قاچاق‌ , امنيت‌ ملي‌[1] , مواد مخدر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيد علي عبادي نژاد, امير صفاري, حميد پناهي, محمدرضا پورغلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , مرز , قاچاق‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , مواد مخدر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: شهامت حسينيان, عبداله مجيدي, رجب علي مختاررضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , قاچاق‌ , نيروي‌ انتظامي‌ مرزي‌ , نيروي‌ انتظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: رضا كلهر, نوذر امين صارمي, حامد نياوراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سيستان وبلوچستان , ايران , پاكستان , قاچاق‌ , امنيت‌ ملي‌[2] , نيروي‌ انتظامي‌ مرزي‌ , مواد مخدر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 41