مرور اصطلاحنامه لباس‌ هاي‌ محلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

كاركردهاي لباس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي وفاجو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ , لباس‌ هاي‌ محلي‌ , لباس‌ هاي‌ ملي‌ , طراحي‌ لباس‌ , فرهنگ‌ غرب‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

عمائم تیجان العرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس کاشف الغطاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عرب‌ ها , لباس‌ هاي‌ محلي‌ , لباس‌ هاي‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی ذکاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب لباس , هخامنشيان‌ , لباس‌ هاي‌ محلي‌ , لباس‌ هاي‌ ملي‌ , صنايع‌ پوشاک‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه