مرور اصطلاحنامه متاهل‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذر قلي زاده، سحر غفاريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , متاهل‌ , حقوق‌ زنان‌ , مهريه‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , دانشجويان‌ , فرهنگ‌ , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه بهلولي اصل، لادن معين، اصغر رضويه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , زنان‌ , متاهل‌ , کارکنان‌ , ازدواج‌ , شخصيت‌ , ايثارگران , رضايت شغلي , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا اكبري، عبدالله شفيع آبادي، نازنين هنرپروران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج‌[2] , متاهل‌ , مردان‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , دلبستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا كلدي, رمضان مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنجان , کنترل دروني , کنترل بيروني , اعتياد , متاهل‌ , مراکز بازپروري‌ , بازگشت به اعتياد , معتاد , مجرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز خسروجاويد، سيداميد ستوده ناورودي، شينا زينعلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , متاهل‌ , افسردگي‌ , روابط زناشويي , نظريه رفتاري شناختي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماندانا اميري، سيدحسين سليمي، سيدمحمود ميرزماني بافقي، كيانوش هاشميان، رضا كرمي نيا، مصطفي اديب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نيم , جانبازان‌ , جامعه‌ , زنان‌ , متاهل‌ , آزمون‌ها , افسردگي‌ , روان‌ شناسي‌ , شخصيت‌ , هيستري‌ , روان‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورز حداد، مرتضي باقري قنبرآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , شركت , زنان‌ , متاهل‌ , بازار کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم پويازاده، محمدرضا شعيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متاهل‌ , مجرد , نگرش‌ , الهيات‌ , الهيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيومرث بشليده، سيداسماعيل هاشمي شيخ شباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سلامت ذهن , عزت نفس , متاهل‌ , مجرد , اشتغال‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم شریعتی؛ نویسندگان همکار: امیر قمرانی، کمال صولتی دهکردی، حسین عباسی مولید

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبريز , متاهل‌ , دانشجويان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 21