مرور اصطلاحنامه مسئوليت‌ اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 40
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت‌ اجتماعي‌ , سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , جامعه‌ شناسي‌ سازمان‌ ها , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اخلاق در کسب و کار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی بابائی اهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول اخلاقي , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , وجدان‌ کاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسئولیت اجتماعی سازمانها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن خوش طینت، زهرا قانون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت‌ اجتماعي‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی عرب صالحی، غزل صادقی، محمود معین الدین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت‌ اجتماعي‌ , مديريت‌ مالي‌ , وضعيت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

باور جایگاه حساس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد حسین حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقوا , مسئوليت پذيري , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , اخلاق‌ اسلامي‌ , رهبران‌ ديني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زن و فلسفه حجاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پوشش از نامحرم , حجاب , منطق , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , آزادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , پناهندگي , کشورهاي اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی عرب صالحی، غزل صادقی، محمود معین الدین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت‌ اجتماعي‌ , ارزشيابي‌[2] , کارکنان‌ , مديريت‌ مالي‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , محيط زيست‌ , مشتريان , بهابازار , اوراق بهادار , نهادهاي اجتماعي , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلی طبرسا، علی رضائیان، عادل آذر، حمید علیخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت‌ اجتماعي‌ , اصلاحات‌ اداري‌ , بهره وري‌ , سازمان‌ , خصوصي‌ سازي‌ , طراحي‌ , مديريت راهبردي , اصل 44 قانون اساسى

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ تقی زاده، غلامرضا سلطانی فسقندیس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , اجتماع‌ , جامعه‌ , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , محيط کار , كسب و كار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 40