مرور اصطلاحنامه معلولان‌ جسمي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم مرادی، مهرداد کلانتری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , معلولان‌ , معلولان‌ جسمي‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌ معلولان‌ , بيماري‌هاي‌ دستگاه‌هاي‌ حرکتي‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نظري گندشمين؛ استاد راهنما: نيلوفر ميكاييلي؛ استاد مشاور: عباس ابوالقاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

معلولان‌ جسمي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , پايان‌نامه‌ها , معلوليت‌ , پيش‌بيني , هوش هيجاني , سلامت روان , صميميت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر آهنگران، جلال موسوی بازرگان، سولماز نظری اورکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ جسمي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , گردشگري‌ , قابليت دسترسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 [گفت و گو با ایرج دیهیمی درباره کتاب «امداد معلولین»]

توانایی را ببین نه ضعف را

[منبع الکترونیکی] : [گفت و گو با ایرج دیهیمی درباره کتاب «امداد معلولین»]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج دیهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ امدادي‌ , کودکان‌ معلول‌ , معلوليت‌ , معلولان‌ جسمي‌ , توانايي‌ جسمي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

معلولیت و موفقیت (جلد اول)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نظری گندشمین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

معلوليت‌ , معلولان‌ , معلولان‌ جسمي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , موفقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار تفكر , معلولان‌ , معلولان‌ جسمي‌ , معلوليت‌ , تفکر , روحيه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذر نصري، پرويز شريفي درآمدي، سيدرضا ميرمهدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , معلولان‌ , معلولان‌ جسمي‌ , افسردگي‌ , حل‌ مساله‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم مرادي، مهرداد كلانتري، مرضيه سادات معتمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمعيت‌ شناسي‌ , معلولان‌ جسمي‌ , وضعيت‌ تاهل‌ , ميزان‌ اشتغال‌ , سلامت روان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم يوسف پور، ميرتقي گروسي فرشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌ , معلولان‌ جسمي‌ , بهزيستي‌ , اضطراب‌ , بهداشت‌ رواني‌ , مهارت‌هاي زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسين پورسلطاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , جانبازان‌ , معلولان‌ جسمي‌ , ورزش‌ , ورزشکاران‌ , ورزش‌ هاي‌ معلولان‌ و جانبازان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.