مرور اصطلاحنامه معلولان‌ ذهني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حکیمه آقایی، عزت الله نادری، مریم سیف نراقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ ذهني‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , کودکان‌ عقب‌ مانده‌ , اختلال جسماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Mental Retardation [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michael Woods

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ ذهني‌ , روان‌ شناسي‌ , علل‌ عقب‌ ماندگي‌ , کودکان‌ عقب‌ مانده‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کتاب و کودک کم توان ذهنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طلعت کاویانپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , معلولان‌ ذهني‌ , آموزش‌ معلولان‌ , کتاب‌ , كم توانهاي ذهني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

عقب ماندگی ذهنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود نور عليزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفتار اجتماعي‌ , معلولان‌ ذهني‌ , اختلال‌هاي‌ رواني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرناز آزاديكتا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ ذهني‌ , دلبستگي , نوجوانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن مرادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ ذهني‌ , اتلاف‌ , تسبيب‌ + , تقصير قراردادي‌ , قوانين‌ مدني‌ , مسئوليت‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.