مرور اصطلاحنامه نگرش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تغيير نگرش‌

جزميت‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 82
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس نرگسیان، غلامرضا طالقانی، مجتبی غریبی، علیرضا کوشکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ايران خودرو , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله جوانمرد، محمد افراز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , مديريت‌ گروهي‌ , تعهد سياسي , تعهد سازماني , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا كرامتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , دانشگاهها , هيات‌ علمي‌ , رضايت شغلي , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد فضایلی، غلامرضا غیاثوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , آموزش‌ ضمن‌خدمت‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , مديريت‌ , ويژگي‌ هاي‌ رهبري‌ , آموزش‌ عالي‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , رفتار سازماني , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن دانايي فرد، بلال پناهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , کارکنان‌ دولت‌ , سازمان‌هاي دولتي , رضايت شغلي , مديران , تعهد سازماني , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گيتي ابراهيم طاهري، داود شجاعي زاده، مسعود مطلبي قاين، هادي طهراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , امنيت‌ شغلي‌ , ايمني‌ کار , بهداشت‌ کار , حوادث‌ ناشي‌ از کار , محيط کار , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زکیه شوشتریان، فاطمه عاملي، محمود امين لاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , رضايت شغلي , هوش هيجاني , تعهد سازماني , رفتار سازماني , نيروي كار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر حسین پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , ارتباطات‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , علوم‌ سياسي‌ , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهلا کاظمی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , ارزشيابي‌ مشاغل‌ , اشتغال , کار , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی آقایی، سلیم ملااحمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نگرش‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بانک‌هاي‌ خصوصي‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , سود , مشتريان , مديران , مشتري مداري , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 82