مرور اصطلاحنامه آواشناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آواشناسي‌ آزمايشگاهي‌

(فراداده‌ها)

آواشناسي‌ توليدي‌

(فراداده‌ها)

آواشناسي‌ شنيداري‌

(فراداده‌ها)

آوانگاري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 55
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو فرشیدورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , خط فارسي‌ , دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , معني‌ شناسي‌ , الفبا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله شعبانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , واج‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ترجيع‌‌ بند , تکرار (بديع‌) , شاعران‌ , طنز و مطايبه‌ + , نقد ادبي‌ , شعر کودکان , وزن شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهاره بهداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , نوشتن‌ , پيش‌ دبستاني‌ , آموزش كودكان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادراك گفتار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا باطني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , اندام‌هاي‌ گفتار , اندام‌هاي‌ گويايي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , گفتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد كاظمي موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , آوانگاري‌ , خط فارسي‌ , رسم‌ الخط , زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اشرف صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , سبک‌ شناسي‌ , سبک‌ شناسي‌ قرآن‌ , علوم‌ قرآني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله صيادي نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلام رسول الله ( ص ) , اقوام‌ و عشاير , آواشناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , دو زبانگي‌ + , زبان‌ شناسي‌ , لهجه‌ ها + , احاديث‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد صالحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلام الهي , آواشناسي‌ , فرآيند هاي‌ آوايي‌ , متون‌ ادبي‌ , آفرينش‌ هنري‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صوت و الصدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود بوبو

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آواشناسي‌ , آهنگ‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین علی الصغیر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صوت , آواشناسي‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 55