مرور اصطلاحنامه آهنگ‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23

طنين چيست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ توليدي‌ , آهنگ‌ , پرده‌هاي‌ موسيقي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

چند نکته در شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزاد ضیایی حبیب آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آوانگاري‌ , آهنگ‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاپور جورکش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , شعر , شعر کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد محسنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , رباعي‌ , سبک‌ شناسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شعر , صنايع‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به موسیقی شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی فیروزیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , زبان‌ شناسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , عروض‌ , نقد ادبي‌ , آهنگ‌سازي‌ , غزليات حافظ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عدالت عزت پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , معرفي‌ کتاب‌ , بديع‌ , تحليل‌ ادبي‌ , متناقض‌ نما , نقد ادبي‌ , تصحيح متون , ز شعر دلكش حافظ (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی فیروزیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , نسخه‌ شناسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهاءالدين خرمشاهي، مظاهر مصفا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , معرفي‌ کتاب‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , شعر , نقد ادبي‌ , حافظ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موسیقی شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , موسيقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

موسیقی شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دره دادجو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , شعر , نقد ادبي‌ , موسيقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23