مرور اصطلاحنامه ترجمه‌شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
انگلیسی و فارسی

اصول ترجمه

[منبع الکترونیکی] : انگلیسی و فارسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد میمندی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌شناسي‌ , زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ فارسي‌

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی میرعمادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌شناسي‌ , ترجمه‌ مکتوب‌ , ترجمه‌ هم‌زمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه هاي شاهنامه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهوش شاهق حريري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , شعر , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نكاتي چند درباره ترجمه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي متقي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , ترجمه‌ , ترجمه‌شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمة شروطها و مناهجها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود محمد الخضیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌شناسي‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , سبک‌ ترجمه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: كوروش صفوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌شناسي‌ , زبان‌ شناسان‌ , مترجمان‌ , آثار ادبي‌ , گفتگو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

إیجاد النص

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید یقطین

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌شناسي‌ , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بلقيس روشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , گزارش‌ ها , گردهمايي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحمل، رواداری، تساهل، تسامح، تسامح و تساهل، مدارا، بردباری، شکیبایی

عیب تحمل

[منبع الکترونیکی] : تحمل، رواداری، تساهل، تسامح، تسامح و تساهل، مدارا، بردباری، شکیبایی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ا. ت. نوین؛ مترجم: محمد سعید حنایی کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌شناسي‌ , ترجمه‌ واژه‌اي‌ + , تساهل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12