مرور اصطلاحنامه ترجمه‌ مکتوب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ترجمه‌ ارتباطي‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ جزئي‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ خطي‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ دستوري‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ ماشيني‌

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ محدود +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ معنايي‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ واجي‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ واژه‌اي‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ کامل‌ +

(فراداده‌ها)

ترجمه‌ کلي‌ +

(فراداده‌ها)

اقتباس‌ در ترجمه‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی میرعمادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌شناسي‌ , ترجمه‌ مکتوب‌ , ترجمه‌ هم‌زمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جوزین اف همرز، محمدرضا آهنی، مایکل بلانک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌ شفاهي‌ , ترجمه‌ مکتوب‌ , ترجمه‌ هم‌زمان‌ , دو زبانگي‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجدالدین کیوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌ مکتوب‌ , ارتباطات‌ , فرهنگ‌ , خط , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شریعتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌ مکتوب‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , کاربرد شناسي‌ , ترجمه‌ها , متون‌ ادبي‌ , داده‌ پردازي‌ , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.