مرور اصطلاحنامه تفسير (زبان‌ شناسي‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17

تعاریف تفسیر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر بابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيان حقايق قرآن , تفسير (زبان‌ شناسي‌) , تفسير , تفسير قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شرح مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: فیروز آراسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير (زبان‌ شناسي‌) , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , شرح , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی تدین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عالم صورت , عالم مجردات , عشق حقيقي , عشق مجازي , نفس , تفسير (زبان‌ شناسي‌) , ادبيات‌ فارسي‌ , داستان‌ , مثنوي‌ , جسم‌ , روح‌ , شاه و كنيزك(داستان) , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل حقی؛ مترجم: فیروز آراسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير (زبان‌ شناسي‌) , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , مثنوي‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سرآغاز مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل حقی؛ مترجم: فیروز آراسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , تفسير (زبان‌ شناسي‌) , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید فرزام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير (زبان‌ شناسي‌) , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , مثنوي‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو قاسميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفسير (زبان‌ شناسي‌) , معرفي‌ کتاب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موبينا موكر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بوسني وهرزگوين , تفسير (زبان‌ شناسي‌) , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , تدريس , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد ساساني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأويل , تفسير تاريخي , تفسير قرآن , تفسير قرآن با قرآن , تفسير موضوعي , تفسير (زبان‌ شناسي‌) , زبان‌ شناسي‌ , معني‌ شناسي‌ , نقد ادبي‌ , نقد تأويلي‌ , هرمنوتيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تفسیر فی اللغة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسین الصغیر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معاني لغوي , تفسير (زبان‌ شناسي‌)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 17