مرور اصطلاحنامه تکرار (زبان‌ شناسي‌)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ،ﻋﺒﺪﷲ ﺁﻟﺒﻮﻏﺒﻴﺶ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترکيب‌ (زبان‌شناسي‌) , تکرار (زبان‌ شناسي‌) , واژه‌ سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تکرار در غزليات مولوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مالك شعاعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تکرار (زبان‌ شناسي‌) , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , صنايع‌ ادبي‌ , غزل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارسلان گلفام، غلامرضا محيي الدين قمشه اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , تکرار (زبان‌ شناسي‌) , دستور زبان‌ , دوگان‌ سازي‌ (زبان‌ شناسي‌) , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهوش قويمي، نرگس هوشمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , تکرار (زبان‌ شناسي‌) , دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , شعر , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 رهيافتي زبانشناختي در تحليل متون ادبي

نقش تكرار عناصر زباني در تحليل داستان كوتاه

[منبع الکترونیکی] : رهيافتي زبانشناختي در تحليل متون ادبي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرزاد منصوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , تکرار (زبان‌ شناسي‌) , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , داستان‌ هاي‌ کوتاه‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين كرمي، سعيد حسام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تکرار (زبان‌ شناسي‌) , واج‌ شناسي‌ , واج‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , بديع‌ , بلاغت‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , شعر , صنايع‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود روحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تکرار (زبان‌ شناسي‌) , شعر معاصر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.