مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شناسي‌ زبان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برخورد زبان‌ها

(فراداده‌ها)

زبان‌ ميانجي‌ +

(فراداده‌ها)

برنامه‌ريزي‌ زبان‌

چند زبانگي‌ +

دو زبانگي‌ +

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 19

فلسفه زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویلیام پ. آلستون؛ مترجم: نادر جهانگیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , احياي‌ زبان‌ , بازآفريني‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , محاوره , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , گفتگو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارمني بياموزيم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اديك گرمانيك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ ارمني‌ , گويش‌ شناسي‌ , آموزش‌ زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , داستان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز محمودی‌ بختیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , سامانيان‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ فارسي‌ , برنامه‌ريزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خط فارسی مناسب یا نارسا؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز محمودی بختیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , خط فارسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شكوه حاجي نصرالله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , نقد ادبي‌ , نقد زبان‌ شناختي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه و دریچه های نو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: کریم امامی، احمد بیرشک، عباس زریاب خویی، کامران فانی، عزت الله فولاد وند، رضا منصوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , ترجمه‌ها , نشر , کتاب‌ , روشنفکري , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شریعتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , ترجمه‌ مکتوب‌ , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , کاربرد شناسي‌ , ترجمه‌ها , متون‌ ادبي‌ , داده‌ پردازي‌ , منظور شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 19