مرور اصطلاحنامه روابط نحوي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

فاعل‌

(فراداده‌ها)

مفعول‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد اصغری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمله‌ , روابط نحوي‌ , رو ساخت‌ , زبان‌ فارسي‌ , ژرف‌ ساخت‌ , نمودار ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عجایبها (نکته دستوری)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد پروین گنابادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روابط نحوي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس حسن

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرايش‌ واژه‌ (نحو) , دستور زبان‌ , روابط نحوي‌ , نحو , ادبيات‌ عرب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مصدرنما يا مصدر فعل مركب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقي وحيديان كاميار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دستور زبان‌ , روابط نحوي‌ , زبان‌ شناسي‌ , محمول‌ , مفعول‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن زهرايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , ترکيب‌ (زبان‌شناسي‌) , دستور زبان‌ , روابط نحوي‌ , زبان‌ روسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , جمله‌ , دستور زبان‌ , روابط نحوي‌ , زبان‌ روسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , گزاره‌ , مطابقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين لساني، مريم شفقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , دستور زبان‌ , روابط نحوي‌ , زبان‌ روسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , همگوني‌ (آواشناسي‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تحول ساختي و معنايي «نفر»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلي وفايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحول معنايي الفاظ , دگرگوني‌ معنايي‌ , روابط نحوي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , دستور زبان‌ فارسي‌ , ادب‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.