مرور اصطلاحنامه زبان‌ عبري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

آموزش کامل زبان عبری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ عبري‌ , آموزش‌ زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: صحبت در خيابان

عبري بياموزيم

[منبع الکترونیکی] : : صحبت در خيابان

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عبري‌ , گفتگو , آموزش‌ زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حساب حروف ابجد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعي از نويسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , زبان‌ سامي‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , زبان‌ عبري‌ , آموزش‌ زبان‌ , حروف ابجد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژام دار مستتر؛ ترجمه و تحقیق : احمد سمیعی ‌گیلانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يهوديان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عبري‌ , زبان‌ فارسي‌ , الفبا , كتابهاي خطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن رضائی باغ بیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط سرياني , خط عربي , خط مانوي‌ , زبان‌ عبري‌ , ادبيات‌ عرب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ مانوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انعکاس سبز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جواد طبسى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عبري‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , احاديث‌ , معجزه‌ , اهل بيت ( ع ) , زبان نبطى

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سرور سرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عبري‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هسکله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدلطف الله جلالي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عبري‌ , يهوديت‌ , هسكله , مسكيليم , زبان ييدش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهشید صفایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عبري‌ , زبان‌ , صهيونيسم‌ , ادبيات‌ , يهوديان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زبانهای مقدس و متون مقدس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا فخر روحانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عبري‌ , زبان‌ لاتين‌ , زبان‌ ها , زبان‌ يوناني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه