مرور اصطلاحنامه زبان‌ گفتاري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 43

زبان بلخی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره زرشناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان بلخ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ نوشتاري‌ , ادبيات‌ بلخي‌ , اوستا , فرهنگ شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رالف مانهايم؛ مترجم: اميد روحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ ها , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , رمان‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , نويسندگان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 زبان مردمي مولانا

بي تو به سر نمي شود

[منبع الکترونیکی] : زبان مردمي مولانا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجيب مايل هروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , زبان‌ گفتاري‌ , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , زبان عاميانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 در گفت و گوي چند جانبه ي صاحب نظران زبان گفتاري معيار

خط و زبان پارسي، رمز هويت ملي

[منبع الکترونیکی] : در گفت و گوي چند جانبه ي صاحب نظران زبان گفتاري معيار

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ معيار + , زبان‌ نوشتاري‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , هويت‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدين پروين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , روز نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , نثر , مطبوعات‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دبیر مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ کودک‌ , زبان‌ گفتاري‌ , كم توانهاي ذهني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان رسانه هـا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد سميعي گيلاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ ها , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , عکاسي‌ خبري‌ , صدا و سيما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسينعلي قبادي، مريم صادقي گيوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ گفتاري‌ , گفتگو , ارتباطات‌ , گلستان سعدي , بوستان سعدي , مهارت‌ ارتباطي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دایان دبرونو؛ مترجم: رزیتا شاهرخ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرزندان‌ , والدين‌ , زبان‌ گفتاري‌ , روابط اوليا و فرزندان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن عرفان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فهم انسان هاي معصوم , زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ ها , زبان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 43