مرور اصطلاحنامه زبان‌ گفتاري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 43
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فهيمه قاسميان، محمدمهدي همايون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ ها , الگوريتم‌ها , تشخيص‌ رايانه‌اي‌ , علم‌ رايانه‌ , مهندسي‌ رايانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد تقوي، مينا بهنام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ نوشتاري‌ , قصه‌ گويي‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , روايت + , کليله و دمنه (کتاب) , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فائزه عرب يوسف آبادي، منيره فرضي شوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , استعاره‌ , زبان‌ هاي‌ ماشين‌ , فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظريه افعال گفتاري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي عبداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فعل , قواعد , نظريات فلسفي , زبان‌ گفتاري‌ , محتوا , معني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم عاملي رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشروطيت‌ , زنان‌ , زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ نوشتاري‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , نثر , تحولات‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمصطفي شريف، حسنعلي بختيارنصرآبادي، ماندانا سپنتا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , حساب , مسائل , زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ نوشتاري‌ , خواندن‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ ابتدايي‌ , مدارس‌ ابتدايي‌ , يادگيري‌ , مديران , پيشرفت تحصيلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل افتخاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ زبان‌ , دگرگوني‌ زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , زبان‌ معيار + , گونه‌ هاي‌ زباني‌ (ترجمه‌) , معيار سازي‌ زبان‌ + , حشو , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر نيكوبخت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ گفتاري‌ , فرآيند هاي‌ آوايي‌ , مکتب‌ هاي‌ زبان‌ شناسي‌ , نام‌آواها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم عاملي رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشروطيت‌ , زنان‌ , زبان‌ گفتاري‌ , نثر , فرهنگ‌ , ادبيات زنان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان زاهدي؛ نويسنده همكار: حسن عشايري، فرشته رحيم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنسيت , زنان‌ , زبان‌ گفتاري‌ , نسبيت‌ زباني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 43