مرور اصطلاحنامه زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

زبان‌ آسي‌

(فراداده‌ها)

زبان‌ اوستايي‌ +

(فراداده‌ها)

زبان‌ پشتو

(فراداده‌ها)

زبان‌ پهلوي‌

(فراداده‌ها)

زبان‌ سغدي‌

(فراداده‌ها)

زبان‌ سنسکريت‌ +

(فراداده‌ها)

زبان‌ فارسي‌

(فراداده‌ها)

زبان‌ فارسي‌ باستان‌

(فراداده‌ها)

زبان‌ کردي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر آریانپور کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , زبان‌ هاي‌ هند و اروپايي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , آريايي ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبان ایرانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , زبان دري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مقدمه فقه اللغه ایرانی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوسیف میخائیلوویچ ارانسکی؛ مترجم: کریم کشاورز

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , فقه‌ اللغه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ثریا پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هند , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , زبان اردو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ثریا پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خط فارسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , فرهنگ‌ شبه‌ قاره‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد شمس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌هاي‌ زباني‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , ادبيات‌ , هنر و فرهنگ‌ + , ادبيات ودايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نحو هندی و نحو عربی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن رضائی باغ بیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ سنسکريت‌ + , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , نحو هندي , نحو عربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی محمد مؤذنی، جان لی مینگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ چيني‌ تبتي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمديونس جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

س. رشيد حسين؛ مترجم: مهدي حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هند , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ هند و ايراني‌ , فرهنگ‌ نگاري‌ , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15