مرور اصطلاحنامه گروه‌ اسمي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
مقايسه اي بين گروه اسمي انگليسي و فارسي

پارامتر هسته و نمايه سازي

[منبع الکترونیکی] : مقايسه اي بين گروه اسمي انگليسي و فارسي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهين نعمت زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , گروه‌ اسمي‌ , نمايه‌ سازي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژیلا قدیمی نوران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روش تجربي , زبان‌ فارسي‌ , گروه‌ اسمي‌ , آموزش‌ زبان‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , تدريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خیرالله محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمله‌ , دستور زبان‌ , زبان‌ فارسي‌ , فعل‌ , گروه‌ اسمي‌ , دستور زبان‌ فارسي‌ , جملات اسنادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موضوع ( مقابل محمول ) , دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , فعل‌ , گروه‌ اسمي‌ , گروه‌ فعلي‌ , نحو , مطابقه‌ (صنايع‌ ادبي‌) , الگو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن زندي، بلقيس روشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ موضوعي‌ , زبان‌ نوشتاري‌ , فاعل‌ , گروه‌ اسمي‌ , مبتدا سازي‌ , معني‌ شناسي‌ , علوم انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا اسماعيلي فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , دستور زبان‌ , زبان‌ ايتاليايي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , ضمير , گروه‌ اسمي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين لساني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , دستور زبان‌ , زبان‌ روسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , گروه‌ اسمي‌ , گروه‌ فعلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: اميد مجد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسم مركب , زبان‌ فارسي‌ , گروه‌ اسمي‌ , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.