مرور اصطلاحنامه گويش‌ شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 46

خودآموز لهجه عراقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی عبداللهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عربي‌ , گويش‌ شناسي‌ , گويش‌ ها + , لهجه‌ ها + , خود آموزي

چکیده ای در عراق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عراق , زبان‌ عربي‌ , گويش‌ شناسي‌ , لهجه‌ ها +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لهجه کرمانجی وسطی

آموزش زبان کردی

[منبع الکترونیکی] : لهجه کرمانجی وسطی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمدسینا احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ کردي‌ , فرآيند هاي‌ آوايي‌ , گويش‌ شناسي‌ , لهجه‌ ها +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ کردي‌ , گويش‌ شناسي‌ , لهجه‌ ها + , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارمني بياموزيم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اديك گرمانيك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان شناسی , جامعه‌ شناسي‌ زبان‌ , زبان‌ ارمني‌ , گويش‌ شناسي‌ , آموزش‌ زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد اصغری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گويش‌ شناسي‌ , گويش‌ ها + , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پهلوی astaxan استخوان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیل بنونیست؛ ترجمه جمیله حسن ‌زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ اوستايي‌ + , زبان‌ پهلوي‌ , زبان‌ شناسي‌ , گويش‌ شناسي‌ , معني‌ شناسي‌ , واژه استخوان , زبان‌ سانسكريت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , گويش‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , فرهنگستان‌ ها , واژه گزيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اشرف صادقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , گويش‌ شناسي‌ , لهجه‌ ها + , تاريخ‌ ادبيات‌ , لهجه فارسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کار نابکاران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر حریری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , زبان‌ شناسي‌ , فقه‌ اللغه‌ , گويش‌ شناسي‌ , لهجه‌ ها +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 46