مرور اصطلاحنامه مصوت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

کارگاه آواشناسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آذروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آوانگاري‌ , زبان‌ انگليسي‌ , مصوت‌ , نا همگوني‌(آوا شناسي)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سر صناعة الإعراب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عثمان بن جني ابن جني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مخارج حروف , دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , صامت‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , مصوت‌ , واحد هاي‌ زنجيري‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد عظیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , شعر عروضي , زبان‌ شناسي‌ , مصوت‌ , هماهنگي‌ مصوت‌ ها , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد لطیف پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مهاجرت‌ , زبان‌ عربي‌ , صامت‌ , مصوت‌ , واژه‌ هاي‌ دخيل‌ , وام‌ گيري‌ (زبان‌ شناسي‌)[1] , مبادله‌ فرهنگي‌ , تجارت‌ , فتوحات اسلام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

«کشتی نوح» یا «کشتی ی نوح»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی یاوریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حركت كسره , آواشناسي‌ , اندام‌هاي‌ گفتار , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , فرآيند هاي‌ آوايي‌ , مصوت‌ , املاي‌ فارسي‌ , تصحيح متون , گفتار , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بتول علي نژاد, عاطفه سادات ميرسعيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صوت , آواشناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , مصوت‌ , ديرش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم استاجي، مجتبي نامور فرگي، سريرا كرامتي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ آزمايشگاهي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , مصوت‌ , هجا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا مقدم كيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آواشناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , صامت‌ , مصوت‌ , واج‌ شناسي‌ , زبان ژاپني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عاليه كردزعفرانلوكامبوزيا، بهرام هاديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , مصوت‌ , واج‌ شناسي‌ , واج‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي افخمي، مراد باقرزاده كاسماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , مصوت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14