مرور اصطلاحنامه معنا شناسان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

دریدا و نظریه معنا در هوسرل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالکریم رشیدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان شناسی , معنا شناسان‌ , نشانه‌ , بيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس خادمی، مه دخت پورخالقی چترودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معنا شناسان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , جامعه‌ شناسي‌ ادبيات‌ , حکايت‌ + , نثر , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , تاريخ بيهقي(کتاب) , روايت شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا شعیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معنا شناسان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نهله غروی نائینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه الحَديث , قَواعد علوم حديث , معنا شناسان‌ , کتب‌ اربعه‌ , محدثان‌ , عالمان شيعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاويل قرآن , معنا شناسان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رويا سيدالشهدايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معنا شناسان‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , زيبايي‌ شناسي‌ , مرگ‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس خادمی، مه دخت پور خالقی چترودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معنا شناسان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , جامعه‌ شناسي‌ ادبيات‌ , تاريخ بيهقي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن نقي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , علم هرمنوتيك , فرهنگ واژگان قرآني , زبان‌ شناسي‌ , معنا شناسان‌ , معني‌ شناسي‌ , قرآن شناسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: لطف اله نبوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معنا شناسان‌ , معني‌ شناسي‌ , معني‌ شناسي‌ منطقي‌ , منطق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سعيد رحيميان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صورت , معنا شناسان‌ , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12