مرور اصطلاحنامه معني‌ ضمني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

ترجمه شناسی مکتب لایپزیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزانه فرح زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , عناصر ترجمه‌ , معادل‌ سازي‌ , معادل‌ يابي‌ , معني‌ ضمني‌ , ترجمه‌ها , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , منظور شناسي , مكتب لايپزيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به زبان دینی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدرضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مناسک‌ ديني‌ , سخن‌کاوي‌ , معني‌ ضمني‌ , نماد , زبان‌ , حقيقت‌ , اثبات‌گرايي‌ , تفسير , احاديث‌ , اسطوره‌ها , افعال‌ خدا , الهيات‌ , صفات‌ ثبوتيه‌ , صفات‌ خدا , فلسفه‌ دين‌ , قرآن‌[2] , تمثيل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم اخوان نبوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سخن‌کاوي‌ , معني‌ شناسي‌ , معني‌ ضمني‌ , زبان‌ , الوهيت‌ , حکمت‌ متعاليه‌ , قضايا , تفسير , خداشناسي‌ , دين‌ , صفات‌ ثبوتيه‌ , صفات‌ خدا , صفات‌ سلبيه‌ , علوم‌ قرآني‌ , فلسفه‌ دين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهلا شريفي، محمدرضا پهلوان نژاد، مهناز آزادمنش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , معني‌ شناسي‌ , معني‌ ضمني‌ , گفتگو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن پروان، ناهيد باقر نصرآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , ترجمه‌ , زبان‌ آلماني‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , زبان‌ هاي‌ خارجي‌ , معني‌ ضمني‌ , واژه‌ هاي‌ دخيل‌ , فيلم‌ ها , صداگذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.