مرور اصطلاحنامه مفهوم‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی ملکوتی، حبیب الساعدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استثنا , مدلول , مفهوم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مجید میردامادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصداق‌ , مفهوم‌ , ذات‌ خدا , توحيد صفاتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لعل بیان حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید طاهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لعل , مفهوم‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , استعاره‌ , تحليل‌ ادبي‌ , تشبيه‌ , شعر , نقد ادبي‌ , صور خيال , مي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سه ترجمه از یک غزل حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صابر امامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , سبک‌ , مفهوم‌ , ترجمه‌ها , زيبايي‌ شناسي‌ , شعر , نقد ادبي‌ , غزليات حافظ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا منصوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , مفهوم‌ , تحليل‌ ادبي‌ , زبان‌ , تفکر , واژه گزيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاء موحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معني‌ شناسي‌ , مفهوم‌ , تحليل‌ ادبي‌ , زبان‌ , منطق‌ , تفکر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ونسان برومر ؛ ترجمه: امیرعباس علیزمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مفهوم‌ , متناقض‌ نما , عشق‌ , الهيات‌ , انسان‌ , خداشناسي‌ , صفات‌ خدا , فلسفه‌ , وحي‌ , تمثيل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس ایزدپناه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اَحوال سند حديث , سند حديث , قَواعد درايه اي , متن حديث , تحليل‌ تاريخي‌ , مفهوم‌ , نقد تاريخي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کلید مفاهیم قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مرادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شناخت قرآني , مفهوم‌ , علوم‌ قرآني‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل بختياري، جواد محمدقلي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , مفهوم‌ , واژه‌ نامه‌ ها , زبان‌ , بازبيني‌ , بومي سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11