مرور اصطلاحنامه مقولات‌ واژگاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اسم‌

(فراداده‌ها)

حرف‌ اضافه‌

(فراداده‌ها)

صفت‌

(فراداده‌ها)

ضمير

(فراداده‌ها)

فعل‌

(فراداده‌ها)

قيد

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آذرتاش آذرنوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ عربي‌ , مقولات‌ واژگاني‌ , واژه‌ هاي‌ دخيل‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 با نگاهی به مقاله واژه‌های قرضی مندرج در نامه فرهنگستان

واژه‌های قرضی

[منبع الکترونیکی] : با نگاهی به مقاله واژه‌های قرضی مندرج در نامه فرهنگستان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عابدی، منیژه آلبوغبیش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسجد سليمان , گويش‌ ها + , مقولات‌ واژگاني‌ , واژه‌ هاي‌ دخيل‌ , واژه‌ نامه‌ ها , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم استاجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حرف‌ اضافه‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , قيد , مقولات‌ واژگاني‌ , دستوري شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تقی وحیدیان کامیار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , ضمير , مقولات‌ واژگاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , دستور زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مشکوة الدینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ فارسي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , مقولات‌ واژگاني‌ , آموزش‌ زبان‌ , دستور زبان‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترجمه، عملی اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی صلح جو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ , زبان‌ بلغاري‌ , زبان‌ روسي‌ , مترجمان‌ , مقولات‌ دستوري‌ , مقولات‌ واژگاني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن ذوالفقاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ شناسي‌ , فرهنگ‌ نگاري‌ , مقولات‌ دستوري‌ , مقولات‌ واژگاني‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , مثل‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقد واژه ها (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن عرفان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقولات‌ واژگاني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

معجم الأخطاء الشائعة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله امینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقولات‌ واژگاني‌ , معرفي‌ کتاب‌ , تصحيح متون , معجم الأخطاء الشائعة(کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد مبلغی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقها , سيره‌ نبوي‌ , زمان‌ , مقولات‌ واژگاني‌ , سيره ائمه اطهار ( ع ) , دروس حوزه علمیه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 20