مرور اصطلاحنامه نحوي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالفتاح اسماعيل شلبي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علوم قرآني , نحو , نحوي‌ , احتجاجات‌ , قرائت قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قال شیخی (05)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

أحمد محمد بریری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرايش‌ واژه‌ (نحو) , فقه‌ اللغه‌ , نحوي‌ , ادبيات‌ عرب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس حسن

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرايش‌ واژه‌ (نحو) , دستور زبان‌ , فرآيند هاي‌ نحوي‌ , نحوي‌ , ادبيات‌ عرب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مناظره سيبويه و كسائي «2»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان سميعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نحوي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مناظرات‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مناظره سيبويه و كسائي «2»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان سميعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نحوي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مناظرات‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن انوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نحوي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , تمثيل‌ (ادبيات‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد هاتف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرايش‌ واژه‌ (نحو) , نحوي‌ , تحليل‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بمانعلي دهقان منگابادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرائت قرآن , قواعد قرائات , علوم قرآني , نحو , نحوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم ميرجليلي، علي محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دستور زبان‌ , زبان‌ انگليسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , زبان‌ فارسي‌ , نحوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مجتبي منشي زاده؛ نویسنده همکار: ابوالقاسم محرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محاوره , زبان‌ فارسي‌ , نحوي‌ , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12