مرور اصطلاحنامه نسبيت‌ زباني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز عزبدفتری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ تحولات‌ اجتماعي‌ , مکتب‌ پراگ‌ , نسبيت‌ زباني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسقلي صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمان‌ , نسبيت‌ زباني‌ , علوم انساني , كوانتوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روان شناسی زبان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا باطنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روان‌ شناسي‌ زبان‌ , سخن‌کاوي‌ , نسبيت‌ زباني‌ , وسايل‌ ارتباطي‌ , تفکر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان زاهدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تفكر , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ ها , نسبيت‌ زباني‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان زاهدي؛ نويسنده همكار: حسن عشايري، فرشته رحيم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جنسيت , زنان‌ , زبان‌ گفتاري‌ , نسبيت‌ زباني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.