مرور اصطلاحنامه آرشيوها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آرشيو هاي‌ دولتي‌

(فراداده‌ها)

آرشيو‌هاي‌ اختصاصي‌

(فراداده‌ها)

آرشيوهاي‌ بين‌المللي‌

(فراداده‌ها)

آرشيوهاي‌ خصوصي‌

(فراداده‌ها)

آرشيوهاي‌ ملي‌

(فراداده‌ها)

آرشيوهاي‌ موضوعي‌

(فراداده‌ها)

بايگاني‌ راکد

(فراداده‌ها)

فيلم‌ خانه‌ ها

(فراداده‌ها)

مراکز ديداري‌-شنيداري‌

(فراداده‌ها)

نوار خانه‌ ها

(فراداده‌ها)

آموزش‌ آرشيو

اسناد[2]

امحاء اسناد

تاريخ‌ آرشيو

خدمات‌ آرشيو

ساختمان‌ و تجهيزات‌ آرشيو

طبقه‌ بندي‌ اسناد

عمليات‌ آرشيوي‌

مديريت‌ آرشيو

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کبری علی گل بندی، آزیتا بالاغفاری، حسن صیامیان، بیژن شعبان خانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , بيمارستان‌ها , آرشيوها , اسناد , دانشکده هاي علوم پزشکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آرشیو متنی برنامه سمت خدا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعي از نويسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آرشيوها , برنامه‌هاي‌ تلويزيون‌ , به سمت خدا(برنامه تلویزیونی) , سخنراني‌ , برنامه‌هاي‌ ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارتباط بين كتابخانه و آرشيو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عفيفه رحمان؛ مترجم: سيد حسين ميري گرجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرشيوها , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , خدمات‌ آرشيو , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ آرشيو , کتابخانه‌ ها , اطلاعات‌ , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بایگانی ها را اصلاح کنید نیمی از مشکلات اداری رفع می شود

بایگانی، شغل ناشناخته در نظام اداری ایران (قسمت چهارم)

[منبع الکترونیکی] : بایگانی ها را اصلاح کنید نیمی از مشکلات اداری رفع می شود

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله نیازمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرشيوها , اصلاحات‌ اداري‌ , مديريت‌ اداري‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله نیازمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرشيوها , اصلاحات‌ اداري‌ , مديريت‌ اداري‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله نیازمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرشيوها , اصلاحات‌ اداري‌ , مديريت‌ اداري‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در آرشيوهاي ادبي كا. گ. ب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژان پيير مورل؛ مترجم: فريد صداقت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرشيوها , ادبيات‌ سياسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسئول دبيرخانه و بايگاني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر اميرشاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آرشيوها , کارکنان‌ دفتري‌ , آموزش‌ متوسطه‌ کارودانش‌ , مواد درسي‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ , آموزش فني و حرفه اي , دبيرخانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سيد مهدي طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرشيوها , برنامه‌ريزي‌ آرشيو , مديريت‌ آرشيو , استاندارد بين المللي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رحيم عليجاني؛ نویسنده همکار: عبدالحميد معرف زاده, عبدالامير اهوازيان, نورالله كرمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , آرشيوها , آرشيو هاي‌ دولتي‌ , شبکه‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , نيروگاه ها , سدها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.